Sports

BASKETBALL

TUESDAY NOVEMBER 13: HOME VS WOODLAND

JV GIRLS @ 3:30

JV BOYS @ 4:30

VARSITY GIRLS @ 5:30

VARSITY BOYS @ 7:00

 

THURSDAY NOV 15: AWAY VS WINSTON SALEM CHRISTIAN

FRIDAY NOV 16: AWAY VS TRI CITIES

JV BOYS @ 4:00

VARSITY GIRLS @ 5:30

VARSITY BOYS @ 7:00