Sports

 

 

BASKETBALLĀ 

MONDAY DEC 11

HOME VS UNION GROVE

JV GIRLS@ 3:30

JV BOYS @ 4:30

VARSITY GIRLS @ 5:30

VARSITY BOYS @ 7:00

 

TUESDAY DEC 12

HOME VS ALAMNCE (makeup)

JV GIRLS@ 3:30

JV BOYS @ 4:30

VARSITY GIRLS @ 5:30

VARSITY BOYS @ 7:00

 

FRIDAY DEC 15

AWAY VS VANDALIA CHRISTIAN SCHOOL

JV GIRLS @ 3:30

JV BOYS @ 4:30

VARSITY GIRLS @ 5:30

VARSITY BOYS @ 7:00